Par projektu

[ A+ ] /[ A- ]

Ieguldījums tavā nākotnē

 

 

Biedrība „Kaimiņu drošība” sadarbībā ar biedrībām „Latvijas drošības biznesa asociācija” un „Rīgas Apsaimniekotāju asociācija” uzsākusi Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Nevalstisko organizāciju kapacitates stiprināšana „Kaimiņu drošības programmas”projektu ieviešanai” īstenošanu.
Projekta vispārīgais mērķis ir nevalstisko organizāciju līdzdalības veicināšana publiskā pakalpojuma – sabiedriskās kārtības un iedzīvotāju drošības nodrošināšanā.

Projekta konkrētais mērķis ir veicināt biedrību „Kaimiņu drošība”, „Latvijas Drošības biznesa asociācija” un „Rīgas apsaimniekotāju asociācija” biedru zināšanu un prasmju apgūšanu „Kaimiņu drošības programmas” projektu īstenošanai.

Projekta ietvaros ir paredzēts apgūt ārvalstu pieredzi Kaimiņu drošības projektu ieviešanā, tulkot metodiskos materiālus, novadīt semināru ciklu par Kaimiņu drošības programmu.

Projektam piešķirtais finansējums ir 10 150,97 LVL.
Projekta ilgums: 01.05.2013. līdz 30.11.2013.
Informāciju par projektu un tā norisi Jūs varat saņemt, zvanot biedrības „Kaimiņu drošība” pārstāvim Oļegam Ostrovskim pa tālruni 26410760.

92,07 % no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Comments are closed.