Par mums

[ A+ ] /[ A- ]

Latvijā sabiedriskā organizācija „Kaimiņu drošība” pastāv kopš 2007. gada. Organizācijas programmas mērķis ir ne tikai saņemt no kaimiņiem informāciju par likumpārkāpumiem, bet arī operatīvi reaģēt uz to, izmantojot tehniskos līdzekļus un „Kaimiņu drošības” mobilās grupas.

„Kaimiņu drošības” filozofija.

Tā ir labprātīga vienādi domājošu cilvēku apvienība, kas radīta kopēju mērķu sasniegšanai noteiktā teritorijā un virzīta uz:
Noteiktām kolektīvajām vērtībām;
Drošas un komfortablas eksistences nodrošināšanu;
Tiesiskās kārtības nodrošināšanu dzīvokļos, mājās un piemāju teritorijās;
Privātā un kolektīvā īpašuma saglabāšanu;
Cieņas ieaudzināšanu pret bērniem, invalīdiem un gados vecākiem cilvēkiem;
Rūpes par bērniem , invalīdiem un gados vecākiem cilvēkiem dzīvojošiem mājā, kurā atrodas «Kaimiņu drošība»
«Kaimiņu drošība»māju iedzīvotāju brīvā laika organizācija;
Ideju propagandu starp mājas, mikrorajona un pilsētas iedzīvotājiem galvenā mērķa sasniegšanai:
“ Mierīga, Droša un Komfortabla dzīve mājā, rajonā, pilsētā visiem, kas atbalsta un piedalās filozofijā «Kaimiņu drošība».

 

Kas ir „Kaimiņu drošība”.

Viens par visiem – visi par vienu!

 

Kaimiņu drošība” ir visizplatītākais un sekmīgākais likumpārkāpumu novēršanas veids. Tās mērķis ir padarīt gan savu māju, gan savas mājas apkārtni drošāku un pret noziedzniekiem aizsargātu.

„Kaimiņu drošības” darbības pamatā ir iedzīvotāju kopīga darbība mājas uzraudzībā un likumpārkāpumu novēršanā ziņojot policijai par aizdomīgām personām un darbībām.

„Kaimiņu drošība” – policijas partneris.

Protams, cīņa ar likumpārkāpumiem un noziegumiem ir policijas pienākums. Bet „Kaimiņu drošība” var padarīt tās darbību daudz efektīvāku.

„Neighborhood watch” radās Amerikas Savienotajās Valstīs pagājušā gadsimta 60. gadu otrajā pusē, pēc 28. gadu vecas Kitty Genovese saduršanas un izvarošanas pie viņas mājām Kvinsā, Ņujorkā, kas notika 1964. gada 13. martā. Noziegumam bija ap 12 liecinieku (pēc avīzes The New Yourk Times datiem pat 38), bet policija un ātrā palīdzība tika izsaukta par vēlu, jo pēc viena no šo aculiecinieku vārdiem, „neviens negribēja iesaistīties”.

Vēlāk „Neighborhood watch” izplatījās arī citās valstīs — Lielbritānijā (kur pašlaik programmā piedalās vairāk kā 6 000 000 (sešu miljonu) māju iedzīvotāji), Kanādā, Austrālijā, Jaunzēlandē, Īrijā, Vācijā, Austrijā un Skandināvijas valstīs, kā arī Igaunijā, kur „Kaimiņu drošības” (Eesti Naabrivalve) gada budžets sastāda vairāk kā 100,000 eiro.

Ar Igaunijas palīdzību programma „Kaimiņu drošība” tiek ieviesta Kazahstanā.

Latvijā sabiedriskā organizācija „Kaimiņu drošība” pastāv kopš 2007. gada. Organizācijas programmas mērķis ir ne tikai saņemt no kaimiņiem informāciju par likumpārkāpumiem, bet arī operatīvi reaģēt uz to, izmantojot tehniskos līdzekļus un „Kaimiņu drošības” mobilās grupas. „Kaimiņu drošība” plāno apsardzes signalizācijas uzstādīšanu mājās, kas pieder DZĪKS un namu pārvaldēm, kā arī dzīvokļu īpašnieku sabiedrībām. Raidītāji var tikt iegādāti gan par pašu līdzekļiem, maksājot pilnu summu uzreiz, gan kredītā (kredītlīniju piešķir LR „Kaimiņu drošība”). Bez tam, ir iespējama arī raidītāju noma. Raidītāji strādā autonomā režīmā un nodrošina telpu apsardzi pret nesankcionētu iekļūšanu, tai skaitā bēniņos un pagrabos (tādejādi novēršot liftu, ūdens uzskaites iekārtu un iedzīvotāju mantu zādzības), kā arī signalizē par aizdegšanos. Raidītāja esamība mājā 5 reizes samazina dzīvokļu apsardzes izdevumus.

Bez tam, mājas iedzīvotāju ievēlētie „Kaimiņu drošības” pārstāvji saņem tā saucamo „trauksmes pogu”, — gadījumā, ja kāds no kaimiņiem ir pamanījis likumpārkāpumu, 3-5 minušu laikā pēc šīs pogas nospiešanas ierodas „Kaimiņu drošības” mobilā grupa, kura vai nu patstāvīgi tiek galā ar problēmu, vai paziņo par to policijai, nodrošinot līdz policistu ierašanos aizdomās turamo personu aizturēšanu un notikuma vietas apsardzi.

Visa iegūtā informācijas elektroniskā vai citā veidā tiek nodota valsts vai pašvaldības policijas iestādēm.

Mājas iedzīvotāji var jebkurā laikā sazināties ar šajā mājā dzīvojošo „Kaimiņu drošības” pārstāvi.

Pieslēdzot apsardzes sistēmai dzīvokļus daudzdzīvokļu mājās, daļa no apsaimniekotāja par raidītāju uzstādīšanu samaksātiem līdzekļiem tiks atmaksāta.

„Kaimiņu drošība” nodarbosies arī ar pilnvaroto kandidātu apmācību, nodarbosies ar grūti audzināmiem pusaudžiem, noskaidros narkotisko vielu, kontrabandas (alkohols, cigaretes) un kontrafakta produkcijas tirdzniecības vietas un narkomānu sapulcēšanās vietas.

 

 

 

Comments are closed.